Traduceri Autorizate

Autentificarea Traducerii

Traducerile autorizate sunt acele traduceri simple, autentificate de către un traducător recunoscut de Ministerul Justiției, autoritate competență pentru emiterea autorizațiilor de traducători. Traducerile autorizate dețîn in încheiere autentificarea traducătorului, prin care acesta confirmă că traducerea este corectă, iar sensul, conținutul și înțelesul textului nu a suferit modificări, față de textul inițial, fiind însoțite și de către ștampila și semnătură traducătorului.

Un traducător autorizat poate autentifica orice fel de document tradus sau verificat de acesta, indiferent de natura documentului original și de procedurile care urmează să se aplice asupra documentului. Actele oficiale sau cu caracter juridic ce urmează să se legalizeze de către un notar public, trebuiesc în mod express și obligatoriu autentificate de către un traducător autorizat de către Ministerul Justiției.

pen-on-paper

Pregatirea traducerii

Pregătirea traducerilor autorizate se realizează de către biroul nostru de traduceri într-un singur exemplar (la cerere se pot emite mai multe exemplare originale) care deține la sfârșitul documentului o încheiere de traducător prin care se certifica faptul că traducerea realizată a fost făcută în întregime/ extras (conform solicitării clientului) și că traducerii nu i-au fost denaturate conținutul și sensul. Traducerea autorizată mai poartă și semnătură și ștampila traducătorului autorizat în original.